Totes aquelles coses, objectes, imatges, materials, espais, cases, artistes, colors i un llarg etcètera, que ens inspiren.